MOVE Week Start

  • 0 DAYS
  • 0 HOURS
  • 0 MIN
  • 0 SEC
22.05. - 28.05.2023
#MOVEWeek
Promoting physical activity
Become
Move Agent

What is MOVE Week?

MOVE Week is an annual Europe-wide event taking place in May. It is an integral part of the NowWeMOVE campaign.
38 Countries
2,941 Cities
6,117 Agjentet e Levizjes
14,105 MOVE Events
3,444,930 Participants

Java e Levizjes

MOVE Week është një ngjarje vjetore në mbarë Evropën qe tregon përfitimet e të qënit aktiv dhe te marresh pjesë rregullisht në sport dhe aktivitet fizik.

MOVE Week Partnerët
100 million more Europeans active in sport or physical activity by 2020